Tunisko

 

 

hotel 13.jpg
hav-hotel-13.jpg

Hotel panelákového typu.