Tunisko

bordel 11.jpg
tunis-bordel-11.jpg

Skládek si v Tunisku užijete požehnaně. Na snímku stavební suť z jakéhosi hotelu spolu s plechovkami od barvy.