Tunisko

matmata vchody.jpg
vb-matmata-vchody.jpg

  Pohled na vchody do jeskyních obydlí.

Letoviska: Tunis - HammametNabeul - Port El Kantaoui - Sousse - Skanes - Monastir - Mahdia - Djerba

Yuhů, tel. 732 746 901